ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


OGŁOSZENIE z dnia 6.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miału węglowego do kotłowni SOSW w Węgorzewie

OGŁOSZENIE z dnia 28.09.2017 - Informacja sporządzona w dniu 28.09.2017 na okoliczność otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miału węglowego do kotłowni SOSW w Węgorzewie

OGŁOSZENIE z dnia 20.09.2017 - Dostawy miału węglowego do kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


OGŁOSZENIE z dnia 27.01.2017

Plan zamówień publicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie na rok 2017

Zamówienia publiczne - archiwum - rok 2016
-->