INNOWACJE PEDAGOGICZNE


Poprawa komunikacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, elementów terapii słuchowej Tomatisa oraz stworzenie „Koła Żywego Słowa”
Innowacja miała charakter programowy. Program obejmował grupę dzieci autystycznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie. Planowana realizacja obejmowała jeden rok szkolny, czyli od września 2015 roku do czerwca 2016 roku.
Innowacja była realizowana przez dwie godziny dydaktyczne w każdym tygodniu nauki (ok. 72 godzin rocznie). Podsumowaniem innowacji było zorganizowanie Balu Bajkowego w którym brało udział dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wraz ze swoimi podopiecznymi.